Nuttige informatie over de afscheidsdienst

Rouwcentrum Gielis-Veremans is al jaren uw trouwe partner voor kwalitatieve afscheidsdiensten. Contacteer ons gerust zodat we u meer informatie kunnen bezorgen over de mogelijkheden die we aanbieden met onze centra in Kontich en Hoboken.

Administratie bij overlijden

Bij een overlijden komt ongelooflijk veel administratieve rompslomp kijken. Het is zowel voor u als voor de andere familieleden het beste om alle administratieve verplichtingen snel en vlot af te handelen zodat u zich volledig kunt focussen op het verlies dat u probeert te verwerken. Op deze pagina vindt u allerlei informatie over zaken die geregeld moeten worden en die we deels uit uw handen kunnen nemen. Welke diensten en instellingen dienen verwittigd te worden bij een overlijden?

1. Financiële diensten

 • Bank of spaarkas waar de overledene een rekening had
 • Verzekeringen (bij overlijden door ongeval of werkongeval; indien de overledene een levensverzekering afgesloten had; bij hypothecaire lening, indien deze gekoppeld was aan een schuldsaldoverzekering;...)
 • Diensten die de kindervergoeding uitkeerden (om wezentoeslag te bekomen)
 • Werkgever
 • Ziekenfonds: ziekenboekje of SIS-kaart, overlijdensakte (krijgt u van de begrafenisondernemer) en de "voor voldaan" afgestempelde factuur moeten voorgelegd worden
 • Vakbond
 • Indien de overledene nog afbetalingen lopen had, deze firma('s) verwittigen
 • Pensioenen:
 • voor stadspersoneel: personeelsmanagement - dienst pensioenen, Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne, tel. 03 338 47 02
 • wanneer de overledene een pensioen genoot van de Rijksdienst voor pensioenen, Zuidertoren, 1060 Brussel wordt deze dienst van het overlijden ingelicht via de bevolkingsdienst van de woonplaats van de overledene. Dit gebeurt nadat de begrafenisondernemer de aangifte van overlijden gedaan heeft in de gemeente waar de persoon overleden is
 • Oorlogsvergoedingen (frontstrepen, vuurkruisen,...) de plaatselijke afdeling verwittigen
 • Diverse uitkeringen: Nationale Kas voor Oorlogspensioenen, Nationaal Werk voor oorlogsslachtoffers, arbeidsongeval, beroepsziekte, mindervaliden, enz., zelf te verwittigen. Mogelijk is er nog recht op uitkering van termijnen, waar de overledene recht op had
 • Indien de overledene bij zijn overlijden nog werkzaam was en er bijgevolg van hem of haar nog vakantiegeld te goed is, kan de rechthebbende dit verkrijgen bij de werkgever, indien de overledene bediende of ambtenaar was, of bij de verlofkas van de werkgever, indien de overledene arbeider was.

2. Andere diensten

 • Gas-, water-, elektriciteits-, telefoonmaatschappij: opheffing of overdracht
 • Verhuurmaatschappij: opheffing of overdracht auto, moto
 • Indien een wagen behouden blijft en overgeschreven moet worden: Ministerie van Verkeerswezen en Infrastructuur; Dienst voor het Wegverkeer, Wetstraat 155, 1040 Brussel (eventueel via de verzekeringsmaatschappij)
 • Indien de wagen niet behouden blijft: binnen de twee maanden de verkeersplaat terugzenden naar het Ministerie van Verkeerswezen (zie hierboven)
 • Alle soorten verzekeringen: opheffing of overdracht

3. Administraties

 • Indien er nog minderjarige kinderen zijn, wordt door de burgerlijke stand van de overlijdensplaats, het bevoegde vredegerecht verwittigd. Nadien zal er van de vrederechter een uitnodiging volgen om de voogdij te regelen.
 • Zelfstandigen: handelsrechtbank, directe belastingen, diensten van de BTW
 • Aangifte van nalatenschap moet gebeuren binnen de 5 maanden na het overlijden, bij het kantoor van Registratie en Domeinen van de laatste woonplaats van de overledene (formulier te bekomen op het kantoor van registratie en Domeinen), voor inwoners van de stad Antwerpen: Italiëlei 4, tel. 03 203 20 11
 • Bij het overlijden van één der echtgenoten zal de financiële instelling alle tegoeden (inclusief interest) én safes op naam van beide echtgenoten blokkeren. Alle door de overledene gegeven volmachten vervallen. Is men ongehuwd samenwonend dan worden enkel de tegoeden van de overledene geblokkeerd.
 • Onmiddellijk na ontvangst van het bericht van overlijden, moet de financiële instelling de nodige maatregelen treffen. Deze kennisgeving van overlijden kan door iedereen gedaan worden, dus niet alleen door de familie, maar meestal ligt het initiatief bij de familie.
 • Om geld vrij te krijgen van de bank- of spaarrekening van de overledene heeft u:
  • een erfrechtverklaring nodig voor een nalatenschap tot max. € 744: bij het gemeentebestuur, mits voorlegging van trouwboekje(s)
  • een akte van bekendheid nodig voor een nalatenschap boven de €744: bij het vredegerecht (ook een notaris kan deze zaken regelen; vooral bij grote sommen is dit misschien aangewezen.)
  • voor meer informatie hierover kan u surfen naar www.notaris.be of vrijblijvend mailen naar een specialiste in het erfrecht van advocatenkantoor Elea. Mail hiervoor Mieke Van Baden, of kijk op www.elea-advocaten.be.
 • Bij het overlijden van de echtgenoot/echtgenote, moet de weduwe/weduwnaar, in het bezit van een "Europese" identiteitskaart, het zelfklevende etiket op de achterzijde laten vervangen.
 • Voor de weduwe/weduwnaar met vreemde nationaliteit dient een nieuwe identiteitskaart aangevraagd worden (met recente pasfoto) bij de bevolkingsdienst van de woonplaats.
 • Indien van toepassing: de school, kinderopvang, dagverblijf, kinderbijslagfonds.

Hebt u nog een aantal vragen? Contacteer ons dan gerust via de contactpagina van deze website.